Yazar Tercümanlık

ÇEVİRİ / TERCÜME

1)  YEMİNLİ ÇEVİRİ / TERCÜME

Yeminli çeviri, çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir. Örnek verecek olursak Pasaport veya Diploma gibi resmi belgelerin çevirisi bu gruba girer. Yeminli Tercüme ise bu işin yazılı değil de sözlü olarak yapılmasıdır. Buna da noterde vekâletname, tapu idaresinde satış ya nikâh dairesinde tercüme örnek olarak verilebilir. Kadromuzda 90’ı aşkın dünya dilinde yeminli tercümanlarımız görev yapmaktadır. Yeminli tercümanlık / çevirmenlik üniversitelerin 4 yıllık mütercim tercümanlık, dil ve edebiyat ve dil öğretmenliği bölümünü bitirenlerin noterlere diplomaları ile başvurduktan sonra imzalamış oldukları yemin tutanakları sonucunda aldıkları unvandır. Yeminli tercümanların / çevirmenlerin çevirip mühürlediği ve imzaladığı evraklar yeminli evraklardır. Yeminli tercümanlar / çevirmenler sadece bağlı bulundukları noterlerce tanınırlar. Bir çevirmen / tercüman birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir.

 

Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin asıl başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi seçimine kalmıştır.

 

Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O dur. Yeminli tercümanların alımları özenle ve titizlikle yapılmaktadır. Tercüman başvurularında kendilerinden uzman oldukları dallarda örnek çeviriler yapmaları istenir.

Bu şekilde alanında uzman tercümanlarla kadromuzu oluşturmaktayız.

AVRUPA’DAKİ YEMİNLİ TERCÜMANLIK KURALLARI:

Avrupa’da ki birçok ülkelerdeki yeminli tercümanlık kabulleri ülkemize göre biraz farklılık göstermektedir. Şöyle ki Avrupa’nın bazı ülkelerinde örneğin İspanya’da yeminli tercüman olabilmek için iki yol vardır. Bunlardan bir tanesi üniversitedeki ilgili bölümden mezun olup otomatikman o hakkı kazanmak, ya da o ülkenin vatandaşı iseniz İspanya İç İşleri Bakanlığının açmış olduğu yeminli tercümanlık sınavını kazanmaktır. Böylelikle yeminli tercüman sıfatı kazanılmış olur.

2) TERCÜME

Konuşma dilleri milletlerarası iletişimin kalbini oluşturur. Bir kişinin kendi dilinde söylemek istediği şeyi diğer bir dilde söyleyip diğerlerinin tam olarak anlamasını sağlayabilmek tercümenin temelidir. YAZAR TERCÜME bünyesindeki 100 dünya dilinde sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

-SİMULTANE (ANDAŞ) TERCÜME:

Konuşmacı konuşurken aynı anda tercüme işleminin gerçekleştirildiği tercüme türüdür. Bu tercümede tercüman için ses yalıtımı sağlanmış bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir. Bu tür tercümede iki tercüman ekip halinde 20 şer dakikalık sürelerle çalışır.

-KONFERANS TERCÜME:

Konuşmacı konuşmasını yaparken tercümanın da aynı anda tercümeyi cihaz kullanarak yaptığı tercüme türüdür. Tercümanlar iki kişi olarak, bu tür tercüme donanımı ve tasarımı özel yapılmış kulaklıklı ve mikrofonlu bir kabinde otururlar. Yaklaşık 20.30 dakikalık sürelerde sıra değiştirerek kulaklıktan konuşmayı dinlerken aynı anda diğer dile tercüme ederler.

 

-VİDEO-KONFERANS TERCÜME:

Bu tür tercüme, günümüz teknolojisindeki son değişikliklerin, birbirinden uzak yerlerde olup çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen insanlar arasında iletişimi ve konferansı mümkün kalmasıyla gündeme gelmiştir. Bu tercüme için kullandığımız donanımların tümü AIIC(Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği) standartlarına uygundur.

-ARDIL TERCÜME

Tercüman konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinden sonra, konuşma sırasında aldığı notların da yardımıyla söylenenleri tercüme eder.

 

-FISILTI TERCÜME

Konuşmacının rahatsız olabileceği, teknik imkânların olmadığı yerlerde konuşulan metnin tercümesini isteyen kişinin yanına tercüman oturur fısıltıyla konuşulanları aktarır. Burada konuşma tek taraflıdır, dinleyen soru sormaz, sadece dinler. Buna örnek olarak mahkeme, toplantı, kültür turları verilebilir.

 

- REFAKAT TERCÜME:

Tercümanlık hizmetinin sabit bir ortamda olmadığı, örneğin yabancı ülkelere diplomatik ya da iş seyahatleri yapanlara ya da yabancı ülkelerden aynı amaçla gelenlere, tercüman yanlarında eşlik ederek iletişim gereksinimini doğduğu anda tercüme hizmeti vermesini amaçlayan tercüme türüdür. Tercüman, bu kişinin her yerde yanındadır ve gerektiği anda devreye girerek o kişinin dili ve kulağı olur.

- MİHMANDARLIK (REHBERLİK)

Artık tatile gitmeyi düşündüğünüz ya da iş amaçlı seyahatlerinizde ben bu ülkeyi tanımıyorum nasıl gidebilirim ve kimlerden yardım alabilirim sorularını kafanızdan siliyoruz.

Biz sizlere dileğiniz Rehberlik Hizmetlerini sunuyoruz. Sizi havaalanından alıp kalacağını yere götürüyoruz. Ayrıca tatiliniz ya da iş geziniz boyunca size eşlik edip dil probleminizi çözüyoruz. İş toplantılarınızda biz de sizinle beraber katılıyoruz ve sizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra sizlere dilediğiniz özellikteki araçları temin ediyoruz. Avrupa’da hizmet veren en kaliteli ve güvenli araç kiralama şirketlerinden sizlere araç temin ediyoruz. Alanında uzman rehberlerimiz ayrıca sizlere o bölgenin güzelliklerini tek tek gösterip sizlere bilgi vermektedirler. Bu şekilde hem iş alanında hem de tatil alanında sizlere en ileri hizmetleri sunmayı hedeflemekteyiz.

3) ÇEVİRİ

YAZAR TERCÜME Türkçe ’den tüm dünya dillerine ve bu dillerden Türkçe’ ye çeviri hizmeti vermektedir. YAZAR TERCÜME kadrosunda çalışan 100 dünya dilinde ana dilde alanında profesyonel çevirmene sahiptir.

Başarılarımızın temelinde müşteri çeviri talep analizini doğru yapmak, konusunda uzman çevirmenlerle çalışmak, zamanı ve bilgi kaynaklarını doğru kullanmak, süreçleri yeterince iyi yönetmek yatmaktadır.

Çevirilerinizi istediğiniz takdirde, noter tasdikli, yeminli çevirmen onaylı veya YAZAR TERCÜME kaşe ve onayını taşır şekilde talep edebilir ve bu hizmetleri alabilirsiniz.

 

TERCÜME - ÇEVİRİ HİZMETİ VERİLEN BELLİ BAŞLI KONULAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR:

 • Her Türlü Yazışmalar
 • Hukuki Metinler
 • Mahkeme kararları, sözleşmeler, resmi evraklar, mevzuat, patentler…
 • Kullanıcı elkitapları,
 • Araçlar, dayanıklı tüketim malları, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlar…
 • Teknik Metinler
 • Bakım kılavuzları, eğitim dokümanları, kataloglar, ihale şartnameleri…
 • Teknik, Bilimsel, Ekonomi konulu makaleler
 • Yazılım Programları
 • Tanıtım Materyalleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları-Standartlar
 • Tüm Fen, Sosyal, Eğitim, Uygulamalı bilimler ve dalları,
 • Faaliyet Raporları
 • Kitap, Broşür, Tanıtım Malzemeleri
 • İnternet Sitesi
 • CD ve Elektronik Yayın
 • Çeviriler ve metinler, ihtiyacınıza uygun olarak, isterseniz e-posta ya da CD veya Çıktı ile sayfa düzeni yapılmış olarak teslim edilebilmektedir.

ÇEVİRİ KONTROL HİZMETİ:

Size ait olan ve önem taşıyan her türlü yazışma, rapor ve belgelerinizin çeviri kalitesi ve doğruluğu Mütercim tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Kontrol, onay ve redaksiyon çalışmalarımız iki aşamalı olarak gerçekleştirilir: 

A) Kontrol Hizmeti; Çalışmanın belirli sayfalarından seçilen bölümler incelenerek gerçekleştirilir ve sonuç tarafınıza rapor edilir. Karakter esasına göre fiyatlandırılır. 

B) Düzeltme (Redaksiyon) ve Onay Hizmeti; Düzeltilmesi gereken bölümler var ise, harcanacak zaman esasına göre fiyatlandırılır. 

Çevirilerin kontrolleri terminoloji, dilbilgisi, noktalama kuralları, ölçü birimleri, kısaltmalar, hedef dilin doğru kullanımı ve akıcılığı ile sayfa düzeni esaslarına göre ele alınır.

FİLM, REKLAM, BELGESEL ALT YAZI ÇEVİRİLERİ VE MONTAJI

Her türlü film seslendirmesi ve alt yazı çeviri hizmeti veriyoruz. Dili ne olursa olsun alanında uzman çevirmenler tarafından istenilen dile çevrilmektedir. Bu çalışmalarımızın tamamı özel ses geçirmeyen odalarda dikkatlice dinlenerek diğer dillere çevrilmektedir. Ayrıca alt yazı çevirilerinde kullanıldığımız sistem Avrupa’da kullanılan en son sistemdir. Her film kategorisinde farklı çevirmenlerimiz görev almaktadır. Daha sonrasında hazırlanan alt yazıyı kullandığımız profesyonel programlar aracılığı ile filme entegre ediyoruz. Bu şekilde kurum olarak kaliteyi en ön planda tutuyoruz.